Zeekadetkorps 

Hellevoetsluis

Nieuwjaars receptie 2018
22 december 2017

Nieuwjaars receptie 2018

Nieuwjaars receptie 2018!


Vanuit het bestuur:

Beste kadetten, ouders, verzorgers, vrijwilligers, relaties en sympathisanten van het Zeekadetkorps Hellevoetsluis,

Nog een paar dagen en het jaar 2017 is voorbij. Ook voor onze maritieme jeugdvereniging Zeekadetkorps Hellevoetsluis. En we starten weer met een nieuw jaar 2018. Graag willen wij met jullie even terugkijken op het jaar 2017 en vertellen wat wij het korps allemaal van plan zijn in het nieuwe jaar 2018. Dat gaan wij doen op onze eerste korpsdag op zaterdag 6 januari in de middag van 16.00 tot 17.30 uur aan boord van ons korpsschip Zeefakkel gelegen in de Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis. Komen jullie ook?

Met de hartelijke groeten van het korpsbestuur,

Harold, Andreas, Jan, Cock en Robert